जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विधिहरुको सँगालो (Climate Change Adaptation Toolbox)

साना किसानले गरेका सफल अभ्यासहरुलाई लिपिवद्ध गरी समुदाय देखि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रहरुमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको पहलमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विधिहरुको सँगालोे

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन ज्ञान संग्रह (CCA Toolbox)

यस दस्ताबेजको प्रमुख उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका असरहरु अनुकुलन तथा न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक विधि, प्रविधि, तरिका तथा कार्यहरुलाई एकिकृत गरी त्यस

1 2 3 5