Social Mobilizers – Dailekh

Laxmi Kumari Dhakal
Bhagawatimai RM - 1 & 2
laxmidhakal22@gmail.com
Ganga Sharma
Bhagawatimai RM - 4
gangasharma2044@gmail.com
Man Bahadur Khadka
Bhagawatimai RM - 3 & 5
mankhadka2044@gmail.com
Lokendra Bishokarma
Bhagawatimai RM - 6 & 7
bissokarmalokendra@gmail.com
Saraswoti Thapa
Dungeshor RM - 1 & 2
saraswatithapa509@gmail.com
Lalita Kumari Khatri
Dungeshor RM - 3 & 4
laltabc2020@gmail.com
Chudamani Rijal
Dungeshor RM - 5 & 6
rijal.chudamani2016@gmail.com
Jib Kumari Khadka
Dullu Municipality - 7 & 8
jibkumarik@gmail.com
Khagendra Bahadur Thapa
Dullu Municipality - 1 & 2
khagendrabdrthapa48@gmail.com
Harka Bahadur Shahi
Dullu Municipality - 3 & 4
harkshahi46@gmail.com
Shibraj Upadhayaya
Dullu Municipality - 5 & 6
rijalshiva2043@gmail.com
Krishna Bahadur Rawal
Dullu Municipality - 9
krishnabrawal9@gmail 123
Nirak Khadka
Dullu Municipality - 10 & 11
khadkanirak84@gmail.com
Tapendra Jung Shahi
Dullu Municipality - 12 & 13
tapendrashai2050@gmail.com
Tek Bahadur Thapa
Chamundrabindrasaini M - 1 & 2
thapatek2019@gmail.com
Samikshya Shahi
Chamundrabindrasaini M - 3 & 4
shahisamiksha7@gmail.com
Kusumkala Karki
Chamundrabindrasaini M - 5 & 6
kusumkala52@gmail.com
Basanta Prasad Sharma
Chamundrabindrasaini M - 7, 8 & 9
basantasharma230@gmail.com