सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना अनुदान परिचालन कार्यविधि बाझिएको बारे ।