मध्यम स्तरीय प्राविधिकहरूकाे लिखित परिक्षा, अन्तर्वार्ता र कम्प्यूटर शिप परिक्षण सम्बन्धि सूचना ।